RIPOST LOGO

Tungjatjeta,

Pas aventurës tonë me shumë se një vjet me keqardhje duhet të ju njoftojmë se ështe ai momenti ku do te përfundojmë rrjetin RIPOST. Ekzistenca jonë sigurisht që ka pasë ndikim të madh në stilin e mediave elektronike në gjuhën Shqipe. Klima e paqendrueshme e marketingut e ka bëre të pamundshme zhvillimin sipas vizitonit tonës.

Ne dëshirojmë ti falenderojmë te gjithë ata që kanë qenë pjesë e aventures tonë.

–Për t'mirë.